Toiminta

Lasten parhaaksi – yhdessä kasvatusyhteisöjen ja vanhempien kanssa

Vanhempainyhdistys pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen yhdessä muiden lasten hyväksi toimivien tahojen kanssa. Tarvitaanko välineitä, kaivataanko keskustelutilaa? Toteutetaan yhdessä.

Vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Haluamme toimia varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina. Tavoitteenamme on tuoda vanhempien ääni kuuluviin opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tukea toimintaan

Vanhempainyhdistys voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti varhaiskasvatusyhteisöjä sekä kerho- ja harrastustoimintaa.

Vaikuttaminen ja tiedottaminen

Yhdistys seuraa kunnallista päätöksentekoa ja voi tehdä esityksiä ja aloitteita. Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta ja olemme tukemassa vanhempien ja varhaiskasvatusyhteisöjen välistä viestintää.

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!